nonstop: Allstars & Jannez

Datum: 29 oktober, 21

Tid: 20:00-01:00

Plats: Rotan

Dans

Entre: 300kr

Hej kär dansare!

Lite mer information om våra danser här nedanför. Vi har likt Ersboda folketshus valt att ha vacinationsintyg på våra danser, för att kunna genomföra ett så säkert och tryggt arrangemang för samtliga inblandade, band, personal, dansare. Mer information här nedanför.

Vaccinationsintyg införs på Rotan, skelleftehamns folkets hus danser
Med anledning av Folkhälsomyndighetens riktade rekommendationer för ovaccinerade kommer Skelleftehamns Folkets Hus att införa krav på vaccinationsintyg, alternativt ett negativt covid-test, för att delta i höstens dansarrangemang. Torsdagen den 16 september gick Folkhälsomyndigheten ut med särskilda rekommendationer för ovaccinerade personer. Mer specifikt yttrades att ovaccinerade inte bör delta i större evenemang, så som teater, idrott och dans. Med detta i ryggen har styrelsen tagit beslutet att avkräva våra dansgäster ett vaccinationsintyg, alternativt ett nyligen utfärdat negativt covid-test, för att få delta i våra dansarrangemang. Detta gäller initialt endast dansarrangemangen då dansen är en närgången aktivitet, vilket ökar risken för smittspridning.

Vi anser att våra gästers säkerhet måste sättas i främsta rummet och att vägen ut ur pandemin är vaccinering. Vi uppmanar alla ännu ovaccinerade att boka tid redan i dag.
Frågan gällande vaccinationsintyg är inte enkel och kritiska röster har höjts på många olika håll. En vanlig invändning är att tillämpningen av detta krav är en diskriminerande åtgärd – och här vill vi förtydliga: att efterfråga vaccinationsintyg går inte emot rådande bestämmelser gällande otillåten särbehandling – detta då diskriminering utgår ifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Folkets Hus och Parkers jurist har yttrat sig i frågan och medlemsorganisationen står bakom beslutet på riksnivå.

För dig som av någon medicinsk anledning inte kan vaccinera dig finns möjligheten att delta genom uppvisande av ett negativt PCR-test, som ska vara utfärdat tidigast 48 timmar innan evenemangets start. Till sist vill vi upprepa: vaccinera dig, för din egen och andras säkerhet.

Och kom ihåg, stanna hemma vid minsta symptom!

Väl mött.

Styrelsen Skelleftehamn Folkets Hus förening