Bli medlem

Vill även Du bli medlem och därmed andelsägare i Skelleftehamn Folkets Hus?
Sätt då in 100 kr på Bankgiro: 190-5884 Skelleftehamns Folkets Hus.
Glöm ej att skriva namn, adress, telefon och de sex första siffrorna i personnumret.
Denna summa är en engångskostnad. Du har då en röst på vår föreningsstämma.

MEDLEMSMÅNADER = Februari och Oktober
Medlemmar erhåller under februari och oktober 10 kr i rabatt på alla arrangemang i Folkets Hus regi.
Ibland kan rabatten vara mer än 10 kr.